Felak suresi okunuşu, Felak suresinin anlamı nedir? Felak suresinin türkçe okunuşu iyi mi?

Kur’an-ı Kerim’de ki iniş sırasına nazaran yün on üçüncü sure olan Felak suresi, Fil suresinden sonrasında yer almıştır. Mekke’de indirilmiştir fakat Medine’de indiğine dair rivayetler de varır. Anlam ve içerik bakımından incelendiğinde ise Mekkî surelere benzediği görülmektedir. Toplamda 5 ayetten oluşmaktadır. Felak, kelime anlamı olarak sabah aydınlığı anlamına gelmektedir. Peki dört gözle beklenen Felak suresi okunuşu nasıldır? Felak suresinin anlamı nedir? Felak suresinin Türkçe okunuşu iyi mi? Felak suresinin fazileti nedir?

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e’ûzü birabbil felak

Min şerri mâ halak

Ve min şerri ğasikın izâ vekab

Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad

Ve min şerri hâsidin izâ hased

Rahmân ve Rahîm olan Tanrı’ın ismiyle.

De ki: “Sığınırım o sabahın Rabbine,

Yarattığı şeylerin şerrinden,

Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,

o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden

ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!”

Felak suresi içinde, karşılaşılan bazı kötülüklerden dolayı Tanrı’a sığınılması icap ettiğini nasihat vermektedir.

Hz. Peygamber sahâbeden Ukbe b. Âmir’e şöyleki buyurmuştur: “Görmedin mi? Bu gece benzeri asla görülmemiş âyetler indirildi: Kul eûzü bi-rabbi’l-felak ve Kul eûzü bi-rabbi’n-nâs” (Müslim, “Müsâfirîn”, 264). Resûlullah, Felak ve Nâs sûrelerinin en güzel sığınma duaları bulunduğunu açıklamış ve oldukça okunmasını tavsiye etmiştir (Dârimî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 25. Bu iki sûrenin faziletiyle ilgili öteki rivayetler için bk. İbn Kesîr, VIII, 550-553).

Gündem – Longtail Dini Gündem Haberler

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.